נמצניה

נמצניה

עסקים ושותפויות

היבטים משפטיים בניסוח הסכמים לעסקים
כלכלת העולם והמסחר נשענים על ההסכמה כי חוזים יש לקיים, האינטרס הכלכלי הוא שלא ניתן יהיה לבטל חוזים בקלות וכי המפר צפוי לסנקציות חריפות שימנעו ממנו לעשות זאת.

הרבה עסקים קטנים ובינוניים חוששים מחוזים שמא זה יבהיל את הלקוחות, הספקים או העובדים ולכן נמנעים לעשות זאת. אולם חוזה הוא קריטי לכל עסק על מנת שלא ימצא בעל עסק את עצמו במצבים בהם הוא לא מוגן או שיאלץ לתת שירות מעל ומעבר ולמה שהתכוון או שישא בהוצאות.

 

גם חוזה בע"פ ובהתנהגות תקף אולם יהיה הרבה יותר קשה להוכיח את הסכמות וטענות הצדדים.

בעל העסק צריך לשקול מהם הדרגשים המהותיים עבורו וזאת על מנת לזכות

ככל שהכוונה להעסיק "עובד" כמשמעותו בעולם העבודה, יש להשתמש במינוחים מתאימים ולהכניס לחוזה את המתחייב על פי חוק:

עובד- מעסיק יש לדאוג לפרט את התפקיד, שעות וימי העבודה, סוג ההעסקה: במשכורת/ שכר, יומי/שעתי/ לפי תוצרת/ עמלה וכיוב . מי אחראי על העובד שכר העבודה, כולל אישור לעבודה בשעות נוספות פירוט בטבלאות- ימי מחלה, הבראה וחופשה המגיעים לו על פי ותק פירוט ההפרשות לפנסיה המגיעות לו ובאיזו חברה תנאים נלווים נוספים: טלפון, רכב, קרן השתלמות, בונוסים וכיוב'. הודעה המוקדמת וזכות לפיצוי פיטורים )סעיף 14 כן/ לא( הסכמים קיבוציים- בשינויים המתחייבים דגשים בניסוח הסכמי עבודה: צירוף נספחים מתאימים: אישור כללי על פי סעיף 24 לחוק פיצויי פיטורים נספח סודיות וקניין רוחני נספח אי תחרות נספח נהלי עבודה נספח אתיקה נספח תקנון למניעת הטרדה מינית נספח רכב (לרבות נזק)

תאריך
מי הצדדים לחוזה
מהם המוצרים או השירותים הנרכשים
האם קיימים תנאים, הטבות ויתרונות נוספים אותם הכלולים בחוזה
מהי מטרת החוזה ועל מה הוא מגן.
האם יש לחוזה מועד תפוגה.
כיצד יודעים מתי הסתיימו ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים לחוזה.
מה יקרה במקרה של הפרת החוזה.
האם ניתן לסיים את החוזה טרם עת וכיצד.
. מה קורה במקרה של סכסוך בין הצדדים.
חתימות הצדדים.
המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ונועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד עו"ד אירנה אייזנברג אינה אחראית, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר במאמר זה.