נוטריון

יישוב סכסוך בית הדין הרבני

בית הדין הרבני הוא הגוף המשפטי בישראל שמטפח ומבצע את השפה הרבנית והתורנית, בפרט בתחום המשפחה והדינים האישיים. במסגרת תחום זה, נמצאת האפשרות להגיש תיק ולבקש ליישב את הסכסוך בית הדין הרבני. היישוב בית הדין הרבני כולל מספר ערכים ותהליכים המיועדים למציאת פתרון מאוזן ושוה בין הצדדים בסכסוך המשפחתי. במאמר זה, נתאר את עקרונות היישוב […]

יישוב סכסוך בית הדין הרבני Read More »